Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.

Maria Magdalena Förskola

Search

Kontakt

Om Ni har ytterligare frågor, som inte besvarats på hemsidan, får Ni gärna skriva till oss så besvarar vi så fort vi kan. Detta formulär kan även användas av föräldrar som vill lämna synpunkter på verksamheten.

Det går även bra att ringa Rektor Petra Linder Månsson 070-605 48 00
Styrelsens ordförande heter Max Johnselius och nås på tfn 073-0584919

Synpunktshantering

Bakgrund
Enligt Skollag 2010:800 kap 4 ”Kvalitet och inflytande” ska varje skolhuvudman systematiskt kvalitetssäkra och utveckla sin verksamhet bl. a. genom kontinuerlig planering och uppföljning.  En del i kvalitetsarbetet är att åtgärda de brister som framkommer vid uppföljningar, men också de som visas genom framförda klagomål. För att huvudmannen systematiskt ska åtgärda brister som framkommer via klagomål ska det finnas en skriftlig rutin för hur klagomål tas emot och utreds (Skollag 2010:800 kap 4 § 8).

Lämna synpunkter/klagomål
Synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt. För att arbetet med synpunkter och klagomål ska kunna ske systematiskt så att verksamheterna tar vara på de erfarenheter de får ta del av, ska alla synpunkter och klagomål dokumenteras skriftligt. Därför är det bäst för den som lämnar synpunkten om han/hon själv lämnar sin synpunkt/klagomål skriftligt, eftersom han/hon då får använda sina egna ord för att uttrycka sig. Men vid behov ska mottagande personal hjälpa till genom att skriva ner synpunkten.

 

 

Om formuläret på hemsidan används för synpunktshantering är det viktigt att ni meddelar ärendet och eventuell avdelning. 

 

 

Copyright 2024 Maria Magdalena Förskola, Blecktornsgränd 3, 118 24 Stockholm