Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.

Maria Magdalena Förskola

Search

Verksamhet

Värdegrund:
Barnen är framtidens vuxna och det är förskolans viktigaste uppgift att tillsammans med föräldrarna ge dem trygghet, självkänsla och en livslång lust till att lära. Vi ska med andra ord ge dem de bästa förutsättningarna, så att de lämnar förskolan med känslan jag kan, jag vill, jag vågar. Då har vi lagt grunden till ett växande ansvar och ett intresse hos barnen, för att de på sikt ska få en stark tilltro till den egna förmåga att påverka sina liv och samhället i övrigt.

Pedagogerna är den viktigaste resursen i förskolan och en viktig förebild för barnen. Därför måste vi börja med oss själva. Vi ska aktivt arbeta med att tydliggöra etiska värderingar och förhållningssätt mot barnen, föräldrarna och mot varandra. Vårt motto är alla är unika och värdefulla, och det ska synas i det dagliga arbetet genom respekt, omtanke och acceptans mot varandra. Olikheter berikar och det ska vi se som en styrka i vårt arbete. Vi ska sträva efter att se den unika kompetensen hos var och en och se hur det är en tillgång i arbetet med barnen.

Denna värdegrundsdeklaration har tillkommit efter många och långa diskussioner i arbetsgruppen, och det är ett dokument som ska hållas levande genom tanke, ord och handling.

Våra nyckelord är Trygghet, Bemötande och Demokrati

Alla ska känna sig trygga genom att

 • vi ger barnen en god omsorg och trygga dagliga rutiner
 • vi uppmärksammar varje barn och deras relationer till övriga barn och vuxna
 • vi ställer rimliga krav på barnen utifrån deras förutsättningar
 • vi har en förtroendefull kontakt med föräldrarna
 • vi agerar direkt vid våld, kränkande behandling eller diskriminering


Vi skapar ett bra bemötande, genom att

 • möta alla som kommer till förskolan med respekt och vänlighet
 • visa intresse, lyssna och bekräfta barn och vuxna
 • visa respekt, omtanke och acceptans mot varandra
 • vara professionella pedagoger och medvetna i vårt bemötande av både vuxna och barn

 

Vi skapar ett demokratiskt klimat,  genom att

 • ha ett arbetsklimat med högt i tak där allas åsikter är lika viktiga
 • vara goda förebilder för barnen, genom att ta ett personligt ansvar
  för hela förskolans miljö och verksamhet
 • lyssna och ta hänsyn till barnens initiativ
 • ha en tydlig och känd process för inflytande och beslutsfattande på alla nivåer.
 • agera i enlighet med demokratiskt fattade beslut
 • delta i barnens lek och hjälpa dem till turtagning och konfliktlösning

 

 

Copyright 2024 Maria Magdalena Förskola, Blecktornsgränd 3, 118 24 Stockholm